spin77
spin77
spin77

ใช้นิ้วชีพฆาต แตะๆไปที่ปากถ้ำ ช้าๆ เบาๆ เริ่มรัวขึ้นเรื่อยจนปากทำเริ่มผลิตกาวน้ำแบบใสออกมา

84
Share
Copy the link

พระเอกเล้าโลมนางเอก ค่อยๆถอดที่ล่ะชิ้น เริ่มด้วย ยกทรงชิ้นแรก ถอดออกมาเต้าทั้งสองก็เด้งตั้งรับชูชันพร้อมรับ เสมอ ชิ้นต่อมาก็ เกงใน เจอเนินที่ราบสูงอันโหนกนูนที่มาหญ้าปกคลุม ¾ ส่วนของมวลรวม ไม่เท่านั้นปากถ้ำยั้งนูนสวยงามชมพูระเรื่อเหมือนยังไม่ผ่านการค้นพบของชายใด เมื่อพระเอกได้เห็นก็ ใช้นิ้วชีพฆาต แตะๆไปที่ปากถ้ำ ช้าๆ เบา และเริ่มรัวขึ้นเรื่อยจนปากทำเริ่มผลิตกาวน้ำแบบใสออกมา