spin77
spin77
spin77

แล้วก็เริ่มเลยเถิดไปถึงขนาด บุกรุกเข้าถึงของสงวนของเธอ

105
Share
Copy the link

เปิดเรื่องด้วยฉากอาบน้ำของ ฉากนี้ห้องน้ำจะเป็นฝาไม้ สภาพเหมือนห้องน้ำนอกบ้าน ขณะนั้นเองเธอพบว่ามีสายตาคู่หนึ่งกำลังแอบมองเธอผ่านมาทางหน้าต่าง เธอจึงรีบไปปิดหน้าต่าง แต่เจ้ากรรมเธอดันลืมใส่กลอนประตูห้องน้ำ ไอ้โล้นซ่าเจ้าของสายตาคู่นั้นเลยถือโอกาสเข้ามายลเรือนร่างเธอแบบเต็มตา ไม่ใช่แค่ดู แต่มันระดมจูบลูบไล้ไปตามเรือนร่างของเธอ แล้วก็เริ่มเลยเถิดไปถึงขนาด บุกรุกเข้าถึงของสงวนของเธอ