spin77
spin77
spin77

แม่ขอร้องลูกชายให้ช่วยเป็นคู่ซ้อมเป็นลูกค้าให้เธอ Body 2 Body คุณแม่ใช้ร่างกายของเธอถูไถไปตามร่างกายของลูกชาย ต่อด้วยการโม๊ก ใช้ร่องนมชักว่าว และจบด้วยการเย็ดแตกในกันไป

1213
Share
Copy the link

แม่ขอร้องลูกชายให้ช่วยเป็นคู่ซ้อมเป็นลูกค้าให้เธอหน่อย เพื่อจะได้เรียนรู้วิธีการบริการลูกค้าและใช้งานอุปกรณ์ได้อย่างถูกต้อง คุณแม่ก็เริ่มลงมือปฏิบัติกับลูกชายทันทีเสมือนว่าเธอกำลังให้บริการลูกค้าอยู่ เริ่มจากเอาเจลหล่อลื่นราดแพยาง-ราดตัว แล้วเริ่ม Body 2 Body คุณแม่ใช้ร่างกายของเธอถูไถไปตามร่างกายของลูกชาย ต่อด้วยการโม๊ก ใช้ร่องนมชักว่าว และจบด้วยการเย็ดแตกในกันไป