spin77
spin77
spin77

เธอมาขึ้นรถไฟที่สถานีเดิมเพื่อมาทำงาน กับกลุ่มชายหื่น คอยลวนลามเธออยู่ทุกวัน

284
Share
Copy the link

เธอมาขึ้นรถไฟที่สถานีเดิมเพื่อมาทำงาน และคราวนี้เธอก็ต้องเจอกับกลุ่มชายหื่นมายืนล้อมเบียดเธอแล้วก็ลวนลามเธอ .. คราวนี้ เพื่อนร่วมงานของเธอที่นั่งอยู่ข้างๆ ก็เปิดเผยตัวให้เธอเห็น และร่วมลวนลามเธอด้วยเหมือนกัน .. เธอตกใจมาก เพราะไม่คิดว่า เพื่อนร่วมงานของเธอที่ห้องสมุด ที่คอยช่วยเหลือเธอ แท้จริงแล้ว จะเป็นพวกเดียวกันกับชายโรคจิตที่ตามรังควาญเธอ และคอยลวนลามเธออยู่ทุกวัน