luck77
luck77
luck77

ชายคนหนึ่งก็ได้พยามที่จะเข้ามาใกล้ชิดเธอ และเริ่มลวนลามเธอ เขาเริ่มเอามือไปสัมผัสลูบไล้ก้นเธอ

219
Share
Copy the link

ในขณะที่เธออยู่บนรถบัส ชายคนหนึ่งก็ได้พยามที่จะเข้ามาใกล้ชิดเธอ และเริ่มลวนลามเธอ เขาเริ่มเอามือไปสัมผัสลูบไล้ก้นเธอ แล้วจึงเอามือขึ้นมาเค้นคลึงสองเต้าขาวๆ ของเธอ แล้วเขาก็เริ่มที่จะล้วงมือลงไปผ่านกางเกงในตัวจิ๋ว และใช้นิ้วแยงเข้าไปในรูจิ๋มของเธอ จนเธอเสร็จคานิ้วของเขา