spin77
spin77
spin77

ชอบสีหน้า ท่าทาง การร้องของเธอมาก ฟังแล้วมันได้ใจดีจัง

131
Share
Copy the link

ชอบสีหน้า ท่าทาง การร้องของเธอมาก มีร้องเล่นระดับความเสียวด้วย อูยยยย เสียงสูงบอกถึงเสียวมากๆๆ อูยย เสียงกลางๆลงมา บอกถึงเสียง กลางๆ อูยย เสียงตํ่า บอกถึงเสียวน้อยๆแล้ว เมื่อร้องรวมกัน อูยยยย อูยย อูย แหม ฟังแล้วมันได้ใจดีจัง เต้าก็ยานกําลังดีด้วย กระแทกทีนมกระเพื่อมขึ้นๆลงๆ